RAID ja NAS seadmed

Taastame andmeid ka võrguketastelt (NAS) ja RAID süsteemidest olgu siis tegemist väikse koduse võrgukettaga või ettevõtte suure RAID massiiviga (Redundant Array of Independent Disks).
RAID-i taastamine on tavalisest keerukam ja aeganõudvam kuna tavaliselt on kasutuses mitmeid kettaid milledest on moodustatud ühtne massiiv.
Kui RAID süsteem on läinud katki siis tuleks töö sellega kohe lõpetada ja võtta ühendust andmetaastus asjatundjatega, et vältida suuremat kahju. Kui sa täpselt ei tea mis juhtus ära proovi serverit restartida ja RAID-i parandada, see võib kaasa tuue veel suurema kahjustuse. Enne ketaste serverist eemaldamist on oluline üles märkida nende järjekord.

Enamlevinud RAID-i riknemise põhjused:

  • Mitme ketta üheaegne riknemine
  • Kontrolleri rike
  • RAID-i konfiguratsiooni kahjustus
  • Ootamatu elektrikatkestus
  • Inimlik eksitus

Aetakse segi RAID-0 Ja RAID-1. RAID-1 tähendab seda, et andmed on peegeldatud kahele kettale, ühe ketta rike tööd ei seiska ja kõik andmed on säilivad. RAID-0 puhul aga tehakse kõik andmed väikesteks juppideks ja salvestatakse vaheldumisi kahele või rohkemale kettale. Ühe ketta
riknemisel andmed hävivad. Tihti on poest ostes väiksed kettasüsteemid konfigureeritud RAID-0 süsteemile mis annab maksimaalselt ruumi aga tõstab andmete kaotamise tõenäosust. Klient on aga tahtnud just turvalisemat süsteemi aga pole ka ise konfiguratsiooni üle vaadanud ja kasutab teadmatusest hoopis palju ohtlikumat süsteemi kui oleks üksik kõvaketas.

Unustatkse RAID-i monitoorida. Server on küll seadistatud kasutama turvalist RAID-5 süsteemi (rikneda võib üks ketas ilma, et töö katkeks) kuid seadistamata on e-mailile või sms-ga tulevad teated ketta või mõne muu tõrkke kohta. Seega kui ketas läheb katki jääb see vahetamata ja järgmise ketta rikke korral on juba andmekadu vältimatu. RAID-6 puhul võib minna kuni 2 ketast korraga katki ilma, et see tööd mõjutaks. Tihti pole ka varuketast serverisse lisatud mida RAID-i kontroller saaks ketta rikke puhul automaatselt kasutusele võtta.

RAID-i taastamise protsess

Protsess on aeganõudev tulenevalt mitmest asjaolust, näiteks ketaste suurusest ja arvust, ning sellest, et originaalkettad tuleb kloonida (vigased kettad ennem parandada), et vältida veel suuremat kahjustust ja töötada tarkvaraga kus raid seatakse kokku vastavalt originaalparameetritele, millede leidmine ei pruugi olla alati lihtne.

Esimene samm on iga eraldi ketta diagnoosimine, et kindlaks teha millised kettad on katki läinud.
Iga ketas kloonitakse sektori kaupa, üks ühele uuele kettale
Edasi käib töö kloonitud ketastega tarkvaraliselt, et vältida kahjustust origaalseisule.
Kui RAID on õigete parameetritega taas kokku pandud ja üle kontrollitud saab andmed ära kopeerida ja üle kontrollida ning kliendile üle anda.

Taastame andmeid kõikidelt enamlevinumatelt süsteemidelt:

  • RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 50, RAID 6 and JBOD.
  • Adaptec, LSI, HiPoint, HP, Intel, 3ware
  • Acer, Apple, Compaq, Dell, HP, Lenovo
  • Buffalo, D-Link, Drobo, Iomega, LaCie, Netgear, QNAP, Seagate, Synology, Thecus, Western Digital
  • Apple SoftRAID, Linux LVM, Windows Dynamic Disk