Mis on andmete taastamine? Taastetüübid

Kõvaketta andmetaastet on kahte tüüpi: üht kasutatakse tarkvaraliste, teist riistvaraliste vigade korral. Tarkvaraliste vigade korral on andmete taastamine lihtsam ning tegeletakse täiesti töökorras seadmega, kust andmed kadusid kasutaja tahtmatu tegevuse, rakenduse või operatsioonisüsteemi kokkujooksmise või kõvaketta tahtmatu jaotamise/vormindamise tõttu.

Kõvaketta andmekadu võib esineda mitmel põhjusel. Kõige levinum on tahtmatu kustutamine, st kustutati ära andmed, mida (veel) polnud vaja kustutada. Selle erijuhtum on tahtmatu vormindamine, kus vale ketta või selle jaotuse sisukord kustutatakse, mistõttu ketas näib tühi ja valmis taaskasutuseks.
Loetellu lisandub loomulikult veel korrumpeerunud fail või failisüsteem, mida põhjustab operatsioonisüsteemi kokkujooksmine või halvemal juhul süsteemi installitud pahavara, mis tekitas kaose ning rikkus või kustutas andmeid. Mitte mingil juhul ei tohiks kettale kirjutada uusi andmeid, sest muidu võidakse taastamist vajavad andmed üle kirjutada ning need on seetõttu jäädavalt kadunud.
Eelnimetatud juhtudel on tegu andmete taastamisega tarkvaralise vea korral, kuna andmekadu on seotud ainult andmetega ning ei sõltu andmekandjast, kuhu andmed on talletatud. Sellises olukorras on hädavajalik lõpetada seadme kasutamine ja kasutada kas varukoopiat või andmetaastet, et kadunud andmed päästa.

Kui tekib kahtlus, et kõvaketas on katki siis soovitame:

 • Lõpetage töötamine arvutiga, lülitage arvuti välja.
 • Ärge kirjutage sellele kettale andmeid ega proovige installeerida tarkvara. Sellega kirjutate andmed üle ja ülekirjutatud andmeid enam taastada ei ole võimalik.
 • Hinnake oma andmete väärtust ja võimalust need varukoopiast või mujalt taastada.
 • Võtke meiega ühendust ja arutame mida edasi teha.

Andmete taastamise protsess

 • Diagnostika. Meie spetsialist vaatab vigase kõvaketta üle. Täpne diagnoos on väga tähtis edukaks andmete taastamiseks. Diagnostika on tasuta
 • Hinnapakkumine. Võttes arvesse andmete taastamise tõenäosust teeme kliendile hinnapakkumise.
 • Andmete taastamine. Teostame vajalikud tööd erinõuetele vastavas tolmuvabas keskkonnas ja taastame andmed kasutades spetsiaalset riist- ja tarkvara.
 • Taastatud andmete kontroll. Kontrollime kas kliendi poolt nõutud andmed on edukalt taastatud.
 • Kopeerime andmed kliendi poolt valitud andmekandjale ja koostame arve. Töö eest esitame arve ainult juhul kui kliendile vajalikud andmed on taastatud. 

Taastame andmeid:

 • süle- ja lauaarvutite kõvaketastelt
 • välistelt kõvaketastelt
 • RAID ja NAS massiividelt
 • SSD ketastelt